MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIEJUS

Informacija atvykstantiems


English
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Ekspozicija
Parodos
Renginiai
Naujienos
Bendradarbiavimas
Publikacijos
Žymūs žmonės
Edukacinė veikla
Keičiamų ekspozicijų
salė

MOLĖTŲ KRAŠTO ENCIKLOPEDIJA

Mykolo Šeduikio muziejus
Molėtų krašto tautodailininkai
Virtualios  parodos
Parapijos namų galerija "Projektai"
Tūkstantis Molėtų krašto istorijos faktų
Muziejaus leidiniai
Leidiniai apie Molėtų kraštą
Respublikiniai tradicinio siuvinėjimo seminaraiLietuvos muziejai
Lietuvos muziejai

ALF
Tinklapio rėmėjas
© Molėtų krašto muziejus

Skaitiklis atnaujintas 2006 05 04


Įmonės kodas 188202764, įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filiale, Nr. 031213. 
Tel.: 8 383 51138, 51077  El. p. muziejus@moletai.lt

Adresas: Inturkės g. 4, LT-33141 Molėtai
Dirbame: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00; penktadienį 8.00–15.45
Pietų pertrauka 12–12.45

Ekspozicija uždaryta rekonstrukcijai

Virtualus turas po muziejų

Muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainos

 

N A U J I E N A !

PAŽAISKITE EŽERŲ ŽVEJYBOS MUZIEJAUS ŽAIDIMĄ ČIA >>>

 


 

K V I E Č I A M E  Į  R E N G I N I U S

 


Plačiau >>>


Plačiau >>>

 


 

MOLĖTŲ PARAPIJOS NAMUOSE

FOTOGRAFIJOS DARBŲ PARODA “BUDĖK”

Algimantas ir Mindaugas /Broliai/ Černiauskai1944 m. pabaigoje Kulundžių ir Radžiūnų kaimo jauni vyrai ruošėsi eiti į sovietinę kariuomenę. 1944 m. gruodžio 2 d. į kaimą įsiveržė būrys stribų iš Giedraičių. Kaime surinko nesislapstančius 5 jaunuolius ir vieną vyrą, tinkanti tarnybai kariuomenėje. Liepė jiems paimti maisto, gerus batus ir išsivarė į Giedraičius. Ryte visi buvo rasti žiauriai nužudyti kaimo pakrašty. Kam akys išdurtos, kam liežuvis nupjautas... Laidoti kapinėse tarybų valdžia neleido. Pusbrolius Aleksą ir Kazį Virgailius šeima su didžiule baime, apvynioję karstus šiaudais, naktį nuvežė į Giedraičių kapines. Kunigas dalyvauti laidotuvėse pabijojo, bet davė šventinto vandens. Nužudytus Stasį ir Aleksą Lazauskus, Aleksą Mikšėną ir Stasį Kraniauską artimieji palaidojo savo žemėje. Nužudyto Stasio Kraniausko tėvas, nuvilkęs nuo sūnaus durtuvais subadytą švarką, sulopė ir apsirengęs jį kiekvieną sekmadienį šiuo keliu eidavo į bažnyčią...


Kelias į Kulundžius. 2015m.


Mes daug ką paslepiam tyloj, po žodžiais, rūbais, bet iš tiesų neturim nieko savo, nors popieriais mojuojam nuosavybės.

Ne mano šie laukai, ne mano. Ir pievos šios ne mano. Miškai ir ežerai, ir upės – ne mano juk, ne mano... Užaugs takai, kuriuos numyniau, keliai užaks ir pamatai namų, kuriuos stačiau, sunyks... Šitam gyvenimo kely mana tik Atmintis, kuria darbai, veiksmai, jausmai pavirsta. Nuo lūpų nupleveno džiaugsmas, ištirpo laimė debesy... Lyg akmeniu užspaudžiu savo baimę, paklydimą, nedorą veiksmą ir nusikaltimą, skriaudą, neteisybę. Retežiais neuronų pačioj akių gelmėj kalu prie dugno, kad negrįžtu. Bet kartais jie pabėga ir mano lūpom gieda savo būtį. Juk jie gyvi, jie laukia varpo gausmo, savo valandos, kada pakils ir atsistos šalia.

Ši paroda apie gyvenimo Atmintį, kuri slypi ne tik akyse ir lūpose, bet ir kelio vingyje, išdžiūvusiame nuo žmogaus skausmo medyje, senoje nuotraukoje ar svyrančiame kryžiaus ženkle.

Algimantas ir Mindaugas /Broliai/ Černiauskai


DĖKOJAME ŽMONĖMS, ATVĖRUSIAMS SAVO NAMŲ DURIS IR ATMINTĮ
DĖKOJAME LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BENDRIJAI, PARĖMUSIAI NUOTRAUKŲ SPAUSDINIMĄ

2015 birželio 19–liepos 31 d. atidarymas 19 val.

 Parodos atidarymo akimirkos >>>


 

VIDENIŠKIŲ VIENUOLYNO MUZIEJAUS ATIDARYMAS

 Alvydo Balandos nuotr.

 


Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena

2015 06 04


11.00 Šv. Mišios Videniškių bažnyčioje
Dalyvauja Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos zakristijonai
12.00 ekskursija vienuolyne ir Baltadvario pilies bei Liesėnų piliakalnių lankymas 

Renginio akimirkos (V. Kazlienės nuotr.) >>>

 


Molėtų krašto muziejus renka, saugo, tyrinėja materialųjį ir dvasinį savo krašto kultūros paveldą.

Vizija: Molėtų krašto muziejus – patraukli kūrybinės veiklos, kultūros ir paveldo pažinimo vieta
Misija: Gausinti, interpretuoti ir pristatyti visuomenei muziejaus kolekcijas ir veiklą.


Krašto muziejaus įkūrimas savivaldybėje yra labai svarbus įvykis, reiškiantis esminį pasikeitimą kultūros paveldo srityje bei istoriniuose tyrimuose. Pirmiausia mėgėjišką kraštotyrinį entuziazmą keičia nuoseklus, sisteminis , profesionalus darbas, siekiantis aprėpti krašto kultūrinę-istorinę įvairovę. Muziejus yra centrinė regiono tapatybės ir istorinės atminties institucija, ne tik kaupianti paveldą, fiksuojanti įvykius ar asmenybes, bet svarbiausia- populiarinanti savo krašto unikalumą, telkianti visuomenę kultūros vertybių puoselėjimui. 
Molėtų krašto muziejui dar tik penkiolika. Neabejotinai jo įkūrimą lėmė valstybės nepriklausomybės atkūrimas ir mūsų žmonių lūkestis pažinti savo kraštą, žinoti jo istorinį kelią. Džiugu, kad per savo veiklos metus muziejus augo, turtėjo, susiformavo gražus kelių muziejų visame rajone tinklas. Įvairūs projektai, edukacinės ir leidybos programos yra čia dirbančių specialistų profesionalaus, pasiaukojančio triūso pavyzdys. Neabejoju, kad rajono valdžia visomis išgalėmis turi remti muziejaus veiklą ir kaip puikiai savo kraštą reprezentuojančią įstaigą.
Linkiu augti ir klestėti.

V. Stundys, LR Seimo narys


Bendras vidaus vaizdasMolėtų krašto muziejus atidarytas 1997 m. liepos 6 d. Česlovo Stankevičiaus eksponatų kolekcijos pagrindu. Steigėjas - Molėtų rajono savivaldybė. Muziejus įsikūręs Molėtų miesto centre, ''raudonųjų mūrų'' kaimynystėje, Inturkės 4. Priešais muziejų yra automobilių stovėjimo aikštelė.

Kylant laiptaisTik atvėrus muziejaus duris, lankytoją pasitinka storulės šiaudinės karbijos. Laiptais kylant į antrą aukštą, kiekvieną lankytoją palydi grafikės Viktorijos Daniliauskaitės Langai.
Ekspozicijos pradžioje archeologinis žemėlapis supažindina lankytoją su Molėtų rajono archeologinėmis vietomis: piliakalniais, pilkapiais, senkapiais, alkais.

Verslų ekspozicijos fragmentasKviečiame apžiūrėti temines ekspozicijas Duonos kelias ir Lino kelias. Vyro ir moters tautiniai kostiumai rodo Molėtų krašto žmonių mėgstamiausias spalvas bei raštus, to meto drabužių ansamblį. Gausi saiko, laiko bei tūrio matų kolekcija surinkta Molėtų rajono kaimuose ir miesteliuose.Molėtų istorija fotografijose

XX amžiaus pradžios Molėtai užfiksuoti nuo laiko pageltusiose nuotraukose.

Atskira teminė ekspozicija paskirta Vyčio kryžiaus ordino savininkui kunigui Jonui Žviniui, kuris 1920 metais kaip savanoris dalyvavo kovose su lenkais prie Giedraičių ir 1941 metų birželio mėn. organizavo sukilėlių būrį ir jam vadovavo.

Dailės saloneŠalia muziejaus yra parodų salė, kurioje vyksta keičiamos tautodailininkų, profesionalių menininkų bei rajono moksleivių darbų parodos

Dailės salone Suvenyrai galima įsigyti įvairių dailės dirbinių bei fotodarbų.

Šiuo metu muziejuje saugoma virš 20000 eksponatų. Kviečiame apsilankyti!

 


Kaip mus rasti

Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą

 


Muziejaus istorija